17-19 listopada 2017, WARSZAWA

Cele

Zapraszamy na pierwsze ogólnokrajowe spotkanie liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni.
Celami Kongresu są: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku; przeprowadzenie trzech serii szkoleń (z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych, zarządzania projektami naukowymi i profesjonalnej prezentacji wyników działalności naukowej), nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.

Program i Miejsca

Kongres IKONA2017 odbędzie się 17, 18 i 19 listopada 2017 r. (piątek, sobota, niedziela) w reprezentacyjnych budynkach przy stołecznym Trakcie Królewskim, m.in. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (należących do Uniwersytetu Warszawskiego), pałacu Czapskich (należącym do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Zamku Królewskim (w tym najważniejszej Sali Wielkiej, zwanej również Balową).

 

Ze szczegółowym programem Kongresu możesz zapoznać się na http://ikona.edu.pl/program/

Koszty

Opłata za udział w Kongresie wynosi 246 PLN. Zapewnia pełnoprawny udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu (w tym: wykłady, certyfikowane szkolenia i gala finałowa na Zamku Królewskim). Organizatorzy i sponsorzy pokrywają koszty materiałów (szkoleniowych, kongresowych i pokongresowych), wyżywienia oraz stu noclegów ze śniadaniami w Hotelu Gromada Warszawa Centrum (Plac Powstańców Warszawy 2, 850 metrów od miejsca, gdzie odbywa się Kongres).

Jedyną formą wniesienia opłaty jest przelew na konto Fundacji Fundusz Pomocy Studentom w Banku Millennium S.A. nr 46 1160 2202 0000 0001 1960 3207 (w tytule należy wpisać „IKONA 2017” oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników).

Ludzie

Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in.: wicepremier Jarosław Gowin, rektorzy stołecznych uczelni, profesorowie wspierający koła naukowe, szefowie ogólnokrajowych instytucji działających w środowisku akademickim.

Radę Naukową Kongresu tworzą:

 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
 • dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
 • dr hab. Aneta Gawkowska (UW)
 • dr hab. Urszula Jarecka (Polska Akademia Nauk)
 • prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. Politechniki Warszawskiej
 • prof. Adam Myjak (ASP Warszawa)
 • dr hab. Marcin Jakub Pałys, prof. UW
 • dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Dariusz Szostek, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Głównym organizatorem Kongresu jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom, a współorganizatorami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Zarząd Samorządu Studentów UW i Stowarzyszenie ProCollegio. Wśród partnerów Kongresu są m.in. Parlament Studentów RP i Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia. Patronat medialny: TV Student.

Kontakt

Infolinia Kongresu działa od poniedziałku do piątku, od 9:30 do 16:00 pod numerami telefonów:

739 220 330
739 220 770

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu można uzyskać pisząc na adres: kongres@ikona.edu.pl

Regulamin Kongresu znajduje się na stronie: http://ikona.edu.pl/regulamin.html

Zgłoszenia do Konkursu StRuNa 2017 (którego wielki finał odbędzie się podczas Kongresu) są przyjmowane od 18 września 2017 o godzinie 18:00 do 18 października o godzinie 18:00 poprzez internetowe formularze dostępne na http://struna.edu.pl/najlepsze-w-2017.html.

 

Zapraszamy do współpracy przy budowaniu Kongresu jako trwałej instytucji, która pozwala opisać oraz nagrodzić sukcesy naukowe studentów i doktorantów. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące edycji tegorocznej oraz następnych.

Serdecznie pozdrawiamy,

Robert Pawłowski, prezes Fundacji FPS
Tomasz Lewiński, koordynator Kongresu IKONA2017
dr Adriana S. Bartnik, sekretarz naukowy Kongresu IKONA2017