Skala nowych wyzwań

Na IKONIE nr 7 porozmawiamy o bliskiej przyszłości w kontekście spraw najbardziej fundamentalnych.

Stoimy u progu zmian, których skalę jest nam trudno opisać odwołując się do przykładów historycznych lub dostępnych metafor. Żadne pokolenie wchodzące w dorosłość nie musiało jeszcze mierzyć się z takim nagromadzeniem nowych technologii i zagrożeń dla ekosystemu planety przy równoczesnym, bezprecedensowym tempie przemian społeczno-obyczajowych.

Sztuczna inteligencja zacznie wkrótce wpływać na każdy aspekt naszej codzienności. Co to oznacza dla obecnych studentów? Jakie branże staną się dochodowe, jakie zawody będą zanikać, na jakich naukowców i specjalistów będzie zapotrzebowanie?

Zmiany klimatyczne już wpływają na gospodarkę, na kierunki migracji, na szanse przetrwania lub ekspansji gatunków roślin i zwierząt. A co będzie dalej? Jak zmieni się nasz styl życia, poczucie bezpieczeństwa, plany na przyszłość?

Z odpowiadaniem na te pytania nie nadążają prawodawcy, rządzący i uczelnie. Ale to nie oznacza, że członkowie kół naukowych też muszą być spóźnieni.

Porozmawiajmy o skali nowych wyzwań!

 

Niebawem ogłosimy szczegóły Kongresu IKONA 2023. Najważniejsze terminy na dziś to:
  •  13-17.11 – szkolenia zdalne,
  •  18.11 – warsztaty w grupach w Warszawie,
  •  19.11 – spotkania plenarne w Warszawie.
Rejestrację otworzymy 29 września br.
Trzeci tydzień listopada to czas dla kół naukowych i młodych badaczy z całej Polski.

Spotkajmy się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37!