I Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017

W dniach 17 – 19 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski kongres adresowany do najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych.

Pierwszy Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017 został zorganizowany przez Fundację Fundusz Pomocy Studentom pod honorowym patronatem Wicepremiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

W kongresie wzięło udział ponad 200 przedstawicieli kół naukowych z 52 uczelni z 25 ośrodków akademickich.

W ramach kongresu odbyły się warsztaty, spotkania tematyczne, szkolenia dla członków kół naukowych. Prezentacja założeń Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe.

Partnerem Kongresu IKONA2017 była Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

W pierwszym dniu kongresu w Sali Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została zorganizowana pierwsza część konferencji pt. „Model 2.0 – od studiów doktoranckich do szkół doktorskich”.

W uroczystości otwarcia konferencji wzięli udział m.in. prof. Marcin Pałys JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jarosław Górniak Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz prof. Andrzej Kraśniewski Sekretarz Generalny KRASP, którzy byli gośćmi specjalnymi panelu otwierającego konferencję poświęconego oczekiwaniom i potrzebom zmian w kwestiach doktoranckich.

Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie reprezentował prof. Wiktor Jędrzejec, prorektor ds. nauki i rozwoju.

Konferencja była okazją do debaty środowiska doktoranckiego o problemach oraz wyzwaniach związanych z modelem kształcenia doktorantów i funkcjonowania całego systemu szkolnictwa wyższego w ramach projektowanej Ustawy 2.0.

W drugim dniu kongresu w pracowniach na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się część warsztatowa kongresu podzielona na trzy ścieżki tematyczne

  • pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych,
  • zarządzanie organizacją i projektami naukowymi,
  • profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej.

Trzeciego dnia kongresu na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody w konkursie StRuNa 2017 dla najlepszych kół naukowych.

Statuetki przyznano w pięciu kategoriach:

  • projekt roku,
  • koło naukowe roku,
  • wyprawa,
  • konferencja.

Zorganizowany kongres był doskonałym miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki.