III Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2019

W dniach 15, 16 i 17 listopada 2019 r. w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbył się trzeci ogólnokrajowy Kongres liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów badawczych, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i prezentacji najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu ubiegłego roku akademickiego.

Patronem honorowym wydarzenia był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Partnerami Kongresu oprócz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie byli także Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Kosmiczna, Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Pileckiego.

Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w trakcie uroczystości reprezentował prof. Jacek Staszewski, pełnomocnik Rektora ds. nauki i jakości kształcenia, który w imieniu JM Rektora prof. Adama Myjaka uroczyście otworzył Kongres oraz dr hab. Tomasz Myjak, członek jury konkursowego.

Ponadto w ramach Kongresu uczestnicy mieli okazję spotkania z:

prof. Jerzym Bralczykiem i dr. hab. Jackiem Wasilewskim w trakcie debaty o posługiwaniu się językiem naukowym a także z Kamilem Wyszkowskim w ramach referatu „Taki mamy klimat”:

Karolem Wójcickim (popularyzatorem astronomii i podróżowania, autorem kanału „Z głową w gwiazdach”):

Cały kongres był transmitowany przez nowo powstałą Telewizję Akademicką Struna.TV, której partnerem technologicznym jest Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 

Poniżej nagranie z Gali Finałowej Konkursu StRuNa 2019

 

Częścią Kongresu jest Wielki Finał Konkursu StRuNa 2019. Gala Finałowa rywalizacji kół naukowych odbyła się w sobotę 16 listopada br.

Nagrody dla laureatów ufundowały firmy: Bayer Polska oraz BBI Development oraz Fundusz Pomocy Studentom i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs StRuNa to nieformalne mistrzostwa Polski kół naukowych. W tym roku rywalizacja odbywała się w 11 kategoriach. Do finałowego etapu konkursu dotarło 41 zgłoszeń przesłanych przez 35 zespołów (czterem kołom udało się zdobyć po dwie nominacje, a jednemu nawet trzy).

Koła naukowe, które rywalizowały o osiem tzw. nagród „projektowych”

  • Projekt Roku 2019
  • Wyprawa Roku 2019,
  • Konferencja Roku 2019,
  • StRuNa-Tech 2019,
  • StRuNa-Human 2019,
  • StRuNa-Art 2019,
  • StRuNa-Science 2019,
  • StRuNa-Med 2019

Więcej informacje na temat tegorocznych laureatów dostępne jest na stronie struna.edu.pl .