IV Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2020

W dniach 12- 15 listopada 2020 roku odbył się w formule online Kongres Ikona 2020, czyli czwarte ogólnokrajowe spotkanie kół naukowych.

Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Zdalnie Profesjonalnie”.

W Kongresie wzięli udział członkowie Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania w składzie: Kinga Uliasz, Marlena Łapka (I rok studia II stopnia) oraz Anna Hańczyk, Anna Ryniak, Anita Zarych i Jessica Orzechowska (I rok studia I stopnia).

Członkowie kół naukowych mogli wziąć udział w szeregu ciekawych spotkań oraz zdobyć dwa certyfikaty:  

Szkoła Liderów „Science& Business”

 • zdalne zarządzanie zespołem i projektem,
 • przechodzenie od aktywności w kole naukowym do preinkubacji oraz inkubacji pomysłów biznesowych,
 • pomysł jako najcenniejszy kapitał – jak go zabezpieczyć, zastrzec lub opatentować ,
 • predyspozycje, które czynią nas liderami,
 • lider czyli strateg Indywidualny styl zarządzania – cztery style przywództwa,
 • stawianie celów jakościowych i ilościowych – kluczowe wskaźniki efektywności w pracy koła naukowego,
 • motywowanie i angażowanie członków zespołu do wspólnych działań ,
 • współpraca zespołowa – balans pomiędzy działaniami zorientowanymi na budowanie relacji a stawianiem wymagań wobec członków zespołu,
 • automotywacja menedżera,
 • zarządzanie projektami w zespole rozproszonym.

Profesjonalna promocja przedsięwzięć naukowych

 • promowanie nauki a media ,
 • specyfika promocji nauki w różnych typach mediów,
 • od artykułu naukowego do wydarzenia medialnego,
 • kiedy promocja jest zbyt mała, a kiedy zbyt nachalna,
 • prezentacja multimedialna – Level Pro,
 • opis wartości naukowej projektu w komunikacie dla mediów,
 • wszystkim można opowiedzieć w ciekawy sposób,
 • społeczna odpowiedzialność świata nauki i biznesu – CSV versus CSR.

W trakcie Kongresu przewidziano również warsztaty integracyjne, wspólne tworzenie eko-deklaracji oraz finał konkursu StRuNa 2020 na najlepsze projekty naukowe w aż 13 kategoriach.