II Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2018

W dniach 16, 17 i 18 listopada 2018 r. w Warszawie w budynku Akademii Sztuk Pięknych odbył się drugi ogólnokrajowy kongres liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i prezentacji najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2017 – 30 września 2018 roku.

W czasie Kongresu odbył się także finał Konkursu StRuNa 2018, w ramach którego członkowie kół naukowych w czasie 500 sekund opowiadali o swoich projektach.

Nagrody zostały przyznane w  kategoriach:

  • Projekt Roku 2018
  • Debiut Roku 2018,
  • Wyprawa Roku 2018,
  • Konferencja Roku 2018,
  • Koło Naukowe Roku 2018,
  • Opiekun Naukowy Roku 2018.

Wydarzenie zwieńczyła Gala Akademicka w niedzielę 18.11.2018 r.

Kongres i Konkurs odbyły się pod honorowym patronatem Wicepremiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Współorganizatorem wydarzenia była Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Najlepsze koła naukowe w Polsce nagrodzone StRuNami. Celem konkursu StRuNa jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto w konkursie honorowani są opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest „Projekt Roku 2018”. W tym roku pierwszą nagrodę w tej kategorii zdobyło SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego za pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli.

Więcej informacje na temat tegorocznych laureatów dostępne jest na stronie struna.edu.pl.

Film prezentujący osoby i wydarzenia z ogólnopolskiego kongresu kół naukowych IKONA 2018